Pasta "Time To Eat"

Pasta "Time To Eat"
1850

Spaghetti, ham, green peas, cream, cheese ''Parmesan''.