Կոմբո 6

Կոմբո 6
1400

Խոզի սենդվիչ-լոշիկ փոքր, սնկապուր: